cabecera.png

Cada dous anos os estudantes elixen aos seus representantes nos órganos de goberno da ESEI (Xunta de Centro e diferentes comisións), así como en órganos de goberno da Universidade (Claustro e Consello de Goberno).

A Delegación, coñecida como ESEIDA, está a vosa disposición no seu local da primeira planta, así como na web (https://eseida.wikispaces.com) ou en eseida@esei.uvigo.es

Tamén podedes contactar coa ESEIDA a través de Facebook ou Twitter.