###################################################

# XOTI - Xestión Operativa de Tecnoloxías da Información #

###################################################CURSO 20XX - 20XX

Teoría:Prácticas: