################################################

# XCS - Xestión da Configuración do Software #

################################################CURSO 20XX - 20XX

Teoría:Prácticas: