--------------------------------------------------------------------------------

TCL - Técnicas de Comunicación e Liderato

--------------------------------------------------------------------------------CURSO 2014 - 2015

Presentación sobre Neuro Marketing de Luis González Varela
Práctica de Luis González Varela