################################################

# TALF - Teoría de autómatas e Linguaxes Formais #

################################################

Esta materia é a modificación de nome da asignatura Procesadores de Linguaxe de terceiro, atoparedes os apuntes desta materia na pestaña PL da categoría Terceiro do menú lateral.


CURSO 20XX - 20XX

Teoría:Prácticas: