################################################

# PL - Procesadores de Linguaxe #

################################################

Esta materia deixou de ser impartida no curso 2013 - 2014, renomeándoa Teoría de Autómatas el Linguxes Formais. Podedes atopala baixo as siglas TALF na categoría Terceiro do menú lateral.

CURSO 20XX - 20XX

Teoría:Prácticas: