################################################

# LC - Lóxica para a computación #

################################################Esta materia é a modificación de nome da asignatura Linguaxes de Programación de terceiro, atoparedes os apuntes desta materia na pestaña LPR da categoría Terceiro do menú lateral.CURSO 2014 - 2015


Prácticas aportadas por Manuel Lorenzo Tallón.