################################################

# DAA - Deseño Áxil de Aplicacións #

################################################CURSO 2014 - 2015


Presentación teórica de Kanban de Tania Guzmán García, Edgar Guitián Rey y Luis González Varela