-------------------------------------------------------------------------------

ATE - Administración da Tecnoloxía e a Empresa

-------------------------------------------------------------------------------CURSO 2010 - 2011


Resúmenes de la teoría de ATE. Tania Guzmán García y Luis González Varela.

Prácticas de Luis González Varela.Trabajo de Nestor Gómez Cuñarro, Mauro Gómez Parada, Tania Guzmán García y Luis González Varela