################################################

# ALS - Aplicacións con Linguaxes de Script #

################################################CURSO 20XX - 20XX

Teoría:Prácticas: