################################################

# ABP - Aprendizaxe Baseada en Proxectos #

################################################
CURSO 2014 - 2015


Tania Guzmán García, Adrián Rodríguez Fariña y Luis González Varela.
CURSO 2012 - 2013


Análisis de PFCs (Pablo Prol y Alexandre Ramilo):


Análisis de GitHub (Pablo Prol y Alexandre Ramilo):


Proyecto: gESEI (Pablo Prol y Alexandre Ramilo) - Documentación:


Proyecto: gESEI (Pablo Prol y Alexandre Ramilo) - Presentación: